TEKUZA

Tenisové kurty Staré Město

 

PROVOZNÍ ŘÁD : 

 

1.    Návštěvníci areálu tenisových kurtů (dále jen „hráči“) jsou povinni řídit se tímto provozním řádem a pokyny provozovatelů.

2.    Tenis a beachvolejbal se hraje podle harmonogramu rezervací nebo ihned po příchodu v případě volných kurtů. Čekací doba je 10 min. Zrušení rezervace je nutné oznámit nejpozději 24 hodin před začátkem rezervace, jinak může provozovatel, pokud kurt neobsadí, požadovat plnou úhradu.

3.    Na antukové kurty nelze vstoupit v obuvi s kolíky, podpadky apod. Doporučená je obuv s rovnou podrážkou

4.    5 minut před uplynutím objednané doby je každý hráč povinen ukončit hru a upravit po sobě kurt. Prosíme o dodržovaní času určeného ke hře s ohledem na další hráče.

5.    Hráči mají možnost vypůjčit si tenisovou raketu, tenisový míček a míč na beachvolejbal. Poškození(ztrátu) zapůjčených potřeb hradí hráč. Po skončení hry odevzdají hráči zapůjčené potřeby provozovatelům.

6.    V případě zranění hráče provozovatel nezodpovídá za následky, hráči hrají na vlastní nebezpečí.

7.    Na tenisových kurtech se nekouří.

8.    Z důvodu návštěvnosti malých dětí mají psi vstup zakázán.

9.    Za děti hrající si v areálu zodpovídají jejich rodiče, případně jiný doprovod !

10.  Každý návštěvník si zodpovídá za své věci. Za případné ztráty nebo poškození provozovatelé nezodpovídají.

 

PŘEDEM VÁM DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ TOTOHO PROVOZNÍHO ŘÁDU.